Đàn ông và Sự đánh đổi

Đàn ông và Sự đánh đổi

Có lẽ cũng đã đến lúc nên bỏ bớt một số thứ ra khỏi cuộc sống của mình...
Phương pháp lọc các loại Email trong C# bằng Regex

Phương pháp lọc các loại Email trong C# bằng Regex

Gmail, Yahoo Mail, Hotmail,... rất nhiều loại email, làm thế nào để vi...