Tag: Adwords

Ẩn khoảng trắng của thẻ tiếp thị lại Google Adwords

Ẩn khoảng trắng của thẻ tiếp thị lại Google Adwords

Các bạn có thể sử dụng đoạn code CSS này để ẩn khoảng trắng từ iframe ...
Sunwah PearlHồ Tràm CoastarCoastar Hồ TràmCoastar EstatesKhu dân cư Nguyễn BìnhKDC Nguyễn BìnhDự án Nguyễn BìnhNam Việt ÁNine SouthĐất Hòa XuânĐất nền Hòa XuânDat Hoa XuanDat nen Hoa Xuan