Tag: Lắng nghe

Sông càng sâu càng tĩnh – Người càng hiểu biết càng biết khiêm nhường

Sông càng sâu càng tĩnh – Người càng hiểu biết càng biết khiêm nhường

Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rá...