Tag: Regex Email String

Phương pháp lọc các loại Email trong C# bằng Regex

Phương pháp lọc các loại Email trong C# bằng Regex

Gmail, Yahoo Mail, Hotmail,... rất nhiều loại email, làm thế nào để vi...