Subscribe Now

Trending News

Giới thiệu

Chia sẻ để vui vẻ!

Thichchiase.com là một blog cá nhân được phát triển kể từ 2016. Ban đầu, website tập trung vào chia sẻ những kiến thức lập trình và máy tính. Sau đó, để góp phần làm phong phú nội dung hơn, website đã mở rộng ra nhiều chủ đề hơn.

Các chủ đề chính hiện tại đang được đăng tải trên website:

  • Khuyến mãi và Mã giảm giá: Mang đến cơ hội mua sắm sản phẩm và dịch vụ đang được ưu đãi của nhiều nhà cung cấp khác nhau.
  • Đánh giá: Quan điểm cá nhân về một dịch vụ hay sản phẩm nào đó
  • Kiến thức lập trình: Tổng hợp ngẫu nhiên các kiến thức lập trình, kiến thức thiết kế website (WordPress).
  • Thủ thuât: Các thủ thuật về công nghệ và đời sống
  • Tin tức: Cập nhật tin tức chung, triếc lý cuộc sống, phát triển bản thân,…

Thichchiase.com mong muốn website ngày càng phát triển hơn, bởi vì thế, ngoài việc những QTV, BTV tự xây dựng nội dung, Thichchiase.com sẵn sàng nhận các chủ đề bài viết mới từ cộng đồng, các bạn có thể liên hệ hợp tác tại đây để cùng nhau phát triển.

Hãy chia sẻ và giới thiệu đến mọi người website này bạn nhé!