DediSERVE là một trong số ít các nhà cung cấp VPS có location HongKong, tốc độ truy cập rất nhanh tại Việt Nam. Location này luôn được người dùng đánh…