Sắp tới đây, người dùng website WordPress sẽ được cập nhật lên phiên bản WordPress 5.5 Beta 1 với rất nhiều điều thú vị, nhiều cải tiến về tính năng…