Việc sử dụng những lệnh từ hộp thoại Run trong Windows giúp bạn thao tác trên hệ thống máy tính nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Run Run Run – appwiz.cpl :…