Home Web design jQuery 30 thư viện jQuery Text Effect bạn cần biết

30 thư viện jQuery Text Effect bạn cần biết

3 min read
0
0
235
30 thư viện jQuery Text Effect bạn cần biết

Có bao giờ các bạn ước có một thư viện khổng lồ về hiệu ứng chữ (Text Effects) bằng JQuery để mà tạo những trang web đẹp và ấn tượng không ? Thay vì trải qua nhiều giờ đồng hồ để học cách sử dụng CSS hay viết code bằng jQuery. Các bạn chỉ việc gọi những hàm trong các thư viện này ra để sử dụng. Hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn danh sách 30 thư viện jQuery cho phép các bạn tạo hiệu ứng chữ đẹp và ấn tượng cho khách viếng thăm website của mình.

1. Arctext.js [Visit page – Demo – Download]

2. Animated Opening Type [Visit page – Demo – Download]

3. Animated text and icon menu with jQuery [Visit page – Demo – Download]

4. HatchShow [Visit page – Demo]

5. JqIsoText [Visit page – Demo – Download]

6. Kern.js [Visit page – Demo – Download]

7. Kerning.js [Visit page – Demo – Download]

8. CSS3 3D text plugin for jQuery [Visit page – Demo – Download]

9. Neon [Visit page – Download]

10. Codename Rainbows [Visit page – Demo – Download]

11. Simple Text Rotator [Visit page – Demo – Download]

12. Simple text spinning effect with jQuery [Visit page – Demo – Download]

13. SlabText [Visit page – Demo – Download]

14. Spotlight [Visit page – Demo – Download]

15. TextFX2 [Visit page – Demo – Download]

16. Textify [Visit page – Demo – Download]

17. Text with moving background [Visit page – Demo]

18. JQuery TickerType plugin [Visit page – Demo – Download]

19. TextFx [Visit page – Demo – Download]

20. Wave text effect [Visit page – Demo – Download]

21. Wide text jQuery plugin [Visit page – Demo – Download]

22. Textillat [Visit page – Demo – Download]

23. Bacon [Visit page – Demo – Download]

24. Lettering.js [Visit page – Demo – Download]

25. Shuffle Letters Effect [Visit page – Demo – Download]

26. FitText [Visit page – Demo – Download]

27. Textualizer [Visit page – Demo – Download]

28. LetterFX [Visit page – Demo – Download]

29. Curved Text [Visit page – Download]

30. Capital Letter [Visit page – Demo – Download]

Mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được thư viện thích hợp nhất cho website của các bạn.

Load More In jQuery

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *