Trong WordPress, các chuyên mục, thẻ, tác giả được gọi chung là Archive, khi các bạn chọn xem một Archive nào đó trên web thì tiêu đề của Archive thường bắt đầu với các từ “Category:”, “Tags:”, “Author:”; đối với ngôn ngữ trang là tiếng Việt thì là “Chuyên mục:”, “Thẻ:”, “Tác giả:”.

Nhưng vì một lý do nào đó mà bạn thấy tiêu đề bắt đầu như vậy chẳng hay tí nào, chỉ muốn hiển thị tên của Archive không thôi thì cách sau đây sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Các bạn mở file functions.php và thêm vào bộ lọc get_the_archive_title. Các bạn nên chỉnh sửa trong file functions.php của giao diện con (Child Theme) để tránh trường hợp nâng cấp theme và mất đi cài đặt.

Loại bỏ “Category:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  }
  return $title;
});

Loại bỏ “Tags:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_tag() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  }
  return $title;
});

Loại bỏ “Author:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Loại bỏ tất cả:

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  } elseif ( is_tag() ) {
    $title = single_tag_title( '', false );
  } elseif ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Tùy theo cú pháp, các bạn có thể kết hợp điều kiện để loại bỏ “Category:” hoặc “Tags:” hoặc “Author:”.

Chúc các bạn thành công!