Khi khởi động máy tính các bạn phát hiện thông báo lỗi: No bootable device is detected. System will enter the BIOS setup Utility

No bootable device is detected
No bootable device is detected

Nguyên nhân: Do lỗi thiết lập BIOS, khi bios chính lỗi nó sẽ backup từ BIOS phụ. (Main Gigabyte hay bị tình trạng này)

Cách xử lý: Truy cập vào BIOS để thiết lập lại boot from LAN

Tùy theo từng dòng máy tính mà có mỗi cách truy cập vào BIOS khác nhau, bạn có thể tham khảo một số phím tắt truy cập sau đây:

  • SONY VAIO: phím F2
  • HP – COMPAQ: phím F10
  • ACER: phím F12
  • ASUS: phím ESC
  • LENOVO THINKPAD: phím F1
  • DELL: phím F2

Bước 1: Chọn chế độ BIOS Features

Chọn chế độ BIOS Features

Chọn chế độ BIOS Features
Chọn chế độ BIOS Features

Bước 2: Chọn muc LAN PXE Boot Option ROM chuyển sang chế độ Enable

Chọn mục LAN PXE Boot Option ROM chuyển sang chế độ Enabled
Chọn muc LAN PXE Boot Option ROM chuyển sang chế độ Enable

Bước 3: Sau khi hoàn thành các thao tác thiết lập ở trên, ta bấm F10 để lưu và thoát

Sau khi hoàn thành các thao tác thiết lập ở trên, ta bấm F10 để lưu và thoát
Sau khi hoàn thành các thao tác thiết lập ở trên, ta bấm F10 để lưu và thoát

Các bạn có thể tham khảo để thực hiện, chúc các bạn thành công!