Mình chia sẻ cho các bạn Source Code quản lý khách sạn bằng viết bằng C# + DevExpress

Chia sẻ Source code Quản lý khách sạn bằng C#

Vẫn tiếp tục là một phần mềm với giao diện rất thân thiện và bao gồm các chức năng chính cơ bản như:

  • Quản lý phòng (trực quan)
  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý đặt/hủy/trả phòng
  • Tìm kiếm và thống kê
  • In hóa đơn thanh toán
  • Các công cụ,…

Link download: http://www.mediafire.com/file/0g6tc1g2h782285/QuanLyKhachSan_DA_CSharp.zip
Password Unzip: sc.tcs.csharp

Hiện tại do máy mình không cài đặt DevExpress nên không thể demo hình ảnh cho cách bạn xem được, mong các bạn thông cảm.

Nhưng về mặt giao diện, phần mềm quản lý khách sạn tương như Source code Quản lý thư viện VB.NET, các bạn có thể xem qua.

Chúc các bạn thành công!