Subscribe Now

Trending News

Bài viết

Lập trình, WordPress

Ẩn chức năng Comment của WordPress bằng Function đơn giản

Function này tắt luôn chức năng comment trong trang quản trị của WordPress và comment ở bài viết trên trang người dùng. Các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới đây và dán vào file function.php của theme và trải nghiệm.

add_action('admin_init', function () {
  // Redirect any user trying to access comments page
  global $pagenow;
  
  if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
    wp_redirect(admin_url());
    exit;
  }

  // Remove comments metabox from dashboard
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

  // Disable support for comments and trackbacks in post types
  foreach (get_post_types() as $post_type) {
    if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
      remove_post_type_support($post_type, 'comments');
      remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
    }
  }
});

// Close comments on the front-end
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);

// Hide existing comments
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);

// Remove comments page in menu
add_action('admin_menu', function () {
  remove_menu_page('edit-comments.php');
});

// Remove comments links from admin bar
add_action('init', function () {
  if (is_admin_bar_showing()) {
    remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
  }
});

Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp Khuyến mãi, Coupon Dediserve 2020 (Special)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận