Function này tắt luôn chức năng comment trong trang quản trị của WordPress và comment ở bài viết trên trang người dùng. Các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới…