Subscribe Now

Trending News

Bài viết

Lập trình, WordPress

Đổi Logo và Link trang đăng nhập WordPress với Functions.php

Các bạn chỉ cần mở file functions.php trong WordPress và thêm đoạn code này vào:

function my_custom_login_logo(){
    echo '<.style type="text/css">h1 a{background-image:url(nhập link hình ảnh logo vào đây) !important; width: 45% !important; background-size: 100% !important;} <.style>';
}
add_action('login_head',  'my_custom_login_logo');
function wpb_login_logo_url() {
    return home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'wpb_login_logo_url' );
function wpb_login_logo_url_title() {
    return 'Về trang chủ';
}
add_filter( 'login_headertitle', 'wpb_login_logo_url_title' );

Tại background-image:url, bạn dán link logo của bạn vào đó. Vậy là xong.

Trước khi dán vào, tại dòng thứ 2, các bạn nhớ xóa dấu . trước chữ “s” của thẻ mở style và thay và thay dấy . bằng dấu / chỗ thẻ đóng style nhé (vì bài viết này mình phải đổi như vậy mới hiển thị được đoạn code).

Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp Khuyến mãi, Coupon Dediserve 2020 (Special)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận