Một url đẹp sẽ rất tốt cho SEO và thân thiện với công cụ tìm kiếm, mặc định trong WordPress url các hình ảnh khi upload lên được làm sạch nhưng vẫn giữ lại ký…